افزایش توسعه فعالیت‌های ملی حفاری در سال ۹۹

مدیرعامل شرکت ملی حفاری گفت: انتظار می‌رود با اجرایی شدن پروژه‌های تعریف‌شده در طرح توسعه ۲۸ مخزن و شتاب بخشیدن

بیشتر بخوانید