فولاد هرمزگان نماد فرهنگ کار است

مراسم افتتاح خانه فرهنگ کاردر فولاد هرمزگان با حضور مدیرکل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی ، مدیرعامل و معاونان

بیشتر بخوانید