بهره برداری از خانه بهداشت بانک تجارت در روستای سرخنگی شمیل

همزمان با هفته دولت، خانه بهداشت بانک تجارت درروستای سرخنگی شمیل استان هرمزگان به بهره برداری رسید. به گزارش آژانس

بیشتر بخوانید