مجلس باغ گلی را برای وزرات آموزش و پرورش تایید نکرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصدی حسین باغ گلی برای وزارت آموزش و پرورش مخالفت کردند. به گزارش” آوای صنعت ”، 

بیشتر بخوانید