قدردانی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فولاد مبارکه از مدیر عامل این شرکت

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه اقدامات اخیر در راستای کرامت انسانی بازنشستگان، در مجمع عمومی عادی سالانه فولاد مبارکه که

بیشتر بخوانید