پیگیرد قانونی در صورت سهل انگاری در حادثه معدن طزره دامغان قطعی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: پرونده قضایی در خصوص حادثه معدن طزره دامغان تشکیل شده و پس

بیشتر بخوانید