تشریح فعالیت‌های مدیریت عملیات ترابری مناطق نفتخیز در امدادرسانی به حادثه متروپل آبادان

مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از ابتدای حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان تا کنون

بیشتر بخوانید

مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب خبر داد:
همكاری مناطق نفتخیزجنوب در امدادرسانی و آواربرداری ساختمان متروپل آبادان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تشریح اقدامات این شرکت در امدادرسانی به حادثه متروپل آبادان گفت: نیروها و

بیشتر بخوانید