معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها

معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها خبر داد. به گزارش آژانس رویدادهای

بیشتر بخوانید