بازدید شبانه مدیرعامل ذوب‌ آهن اصفهان از منطقه معدنی طزره شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی

در سال «مهار تورّم، رشد تولید» مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان و هیات همراه، از منطقه معدنی طزره البرز شرقی

بیشتر بخوانید