ورشکستگی ۲۰۸ تولیدکننده نفت و گاز آمریکا طی ۵ سال

طی دوره پنج ساله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، ۲۰۸ تولیدکننده نفت و گاز در آمریکا درخواست ورشکستگی کرده‌اند. به گزارش” آوای

بیشتر بخوانید