در جلسه شورای اداری مطرح شد؛
تاکید استاندار یزد به ابطال معافیت مالیاتی شرکت بزرگ معدنی یزد

استاندار یزد با اشاره به استفاده از ظرفیت هزینه های مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی برای تامین اعتبار پروژه های

بیشتر بخوانید