افزوده شدن ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار فضای سبز به ذوب‌آهن اصفهان

معاون سرمایه‌های انسانی و توسعه مدیریت ذوب‌آهن اصفهان گفت: این کارخانه ۱۶ هزار و پانصد هکتار فضای سبز منحصر به

بیشتر بخوانید