آخرین وضعیت پرداخت ۹۱۰میلیارد تومان پول مترو در بانک آینده

مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت پرداخت ۹۱۰ میلیارد تومان بهای

بیشتر بخوانید