دریافت تقدیرنامه ۴ ستاره توسط فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان موفق به دریافت تقدیرنامه 4ستاره تعالی شد. به گزارش” آوای صنعت ”،  در هجدهمین همایش تعالی سازمانی که توسط سازمان

بیشتر بخوانید