تغییر ساعت کاری نوبت‌کاران نفت‌خیز جنوب

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تغییر ساعت کاری نوبت‌کاران شاغل در تأسیسات عملیاتی این شرکت خبر داد

بیشتر بخوانید