احتمال اعمال تعطیلی دو هفته‌ای برای خوزستان

با گسترش شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا، شرایط بیماری در استان خوزستان پیچیده‌تر شده است. بار سنگین مراجعه به مراکز بهداشتی

بیشتر بخوانید