بی اثرکردن تحریم نفتی و حفظ ثروت کشور با ساخت پتروپالایشگاه

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بی اثرکردن تحریم نفتی و حفظ ثروت کشور با ساخت پتروپالایشگاه میسر می

بیشتر بخوانید