تودیع و معارفه مشاور مدیرعامل در امور اجرائی مسئولیت‌های اجتماعی مناطق نفتخیزجنوب

آيين توديع و معارفه مشاور مدیرعامل در امور اجرائی مسئولیت‌های اجتماعی شركت ملي مناطق نفت‌خيزجنوب شنبه 26 فروردین 1402 برگزار

بیشتر بخوانید