سرپرست روابط عمومی منطقه خلیج فارس منصوب شد

طی احکامی جداگانه سرپرست جدید روابط عمومی و دبیر کمیسیون معاملات منطقه خلیج فارس منصوب شد. به گزارش آژانس رویدادهای

بیشتر بخوانید