پتروشیمی بندرامام دو گواهینامه استاندارد گرفت

شرکت پتروشیمی بندرامام در دو بخش موفق به دریافت و تمدید گواهینامه استاندارد شد. به گزارش” آوای صنعت ”، روز

بیشتر بخوانید