در جلسه پایش نقشه راه معدن مطرح شد :
غریب پور: افزایش شاخص های ایمنی مطابق با سیاست های نقشه راه معدن

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: با توجه به ضرورت رعایت مسایل ایمنی معادن در نقشه راه معدن، ایمیدرو افزایش

بیشتر بخوانید