صنعت توریسم اوضاع مطلوبی ندارد

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا گفت: صنعت توریسم از اوضاع مطلوبی برخوردار نیست چرا که بازدهی سرمایه‌گذاری ها در صنعت گردشگری

بیشتر بخوانید