اطلاعیه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت

کلیه بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت که در رابطه باشارژ کارت پاسارگاد قسمت ورزشی تقاضای نقدی را دارند لطفا متن زیر را تکمیل

بیشتر بخوانید