رئیس بانک مرکزی از ادغام برخی بانک‌های خبر داد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از رویدادهای مهمی که طی روزهای آینده در حوزه اقتصادی و بانکی رخ

بیشتر بخوانید