تصویب کلیات دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقرر شد نظر دستگاه های مختلف در زمینه قیمت عرضه

بیشتر بخوانید