توقیف ۹ روزه محموله کارخانه سیگار سقز در ایست بازرسی میاندوآب!

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به توقیف ۹ روزه محموله قانونی و دارای مجوز کارخانه سیگار سقز، اینگونه سنگ اندازی ها را نمونه بارز منکرات و خیانت در جامعه عنوان کرد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، محمد دره‌وزمی، امروز در همایش آمران به معروف و ناهیان از […]