تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز شماره یك اهواز زودتر از برنامه به پایان رسید

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرآیندی مناطق نفتخیز جنوب از پایان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری واحد

بیشتر بخوانید