بستر سازی توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور؛امضای موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و نیکاراگوئه

طی دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با وزیر دارایی و اعتبارات دولتی نیکاراگوئه، موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک دو

بیشتر بخوانید