رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو:
به محصولات تولید داخلی فولاد مباركه افتخار می‌كنیم

به گزارش”نوای صنعت“، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: به محصولات باکیفیتی که توسط فولاد مبارکه به‌عنوان تولیدکننده داخلی تولید می‌شود،

بیشتر بخوانید