رئیس جدید انجمن صنایع سیمان کشور منصوب شد

حامد اصل روستا، به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سیمان برگزیده شد. به گزارش” آوای صنعت ”،در جلسه دیروز (سه شنبه)

بیشتر بخوانید