افزایش ظرفیت تولید لوله در طرح راهبردی جاسک

عملیات اجرایی در تمام گستره خط لوله طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره – جاسک جریان دارد و بخش‌های مختلف

بیشتر بخوانید