مدیرعامل در جمع بانوان شاغل فولاد خوزستان:
بانوان بازوی توانمند جامعه هستند

امین براهیمی مدیرعامل در جمع بانوان شاغل فولاد خوزستان، این قشر را بازوی توانمند جامعه دانست. به گزارش آوای صنعت، امین

بیشتر بخوانید