پتروشیمی‌ها،‌ منبع پایدار درآمد کشور

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تحریم باعث افزایش هزینه صادرات محصولات پتروشیمی شده است،‌ گفت:‌

بیشتر بخوانید