مصرف بنزین در کشور ۱۰ درصد افزایش یافت

رییس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی با اشاره به آغاز برخی فعالیت‌های اقتصادی در کشور گفت:‌ با این حال

بیشتر بخوانید