سبد معاش در ۲۴ اسفند به ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید

بین پنجم و بیست و چهارم اسفندماه، هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار، حداقل ۳۲۰ هزار تومان افزایش داشته است و برای

بیشتر بخوانید