برگزاری نخستین جلسه بررسی تهيه سند تحول شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

 طرح ایجاد سند تحول با مشارکت همه اعضای سازمان یعنی کارکنان و مدیران از طریق تغییر در باورها، نگرش ها و بهینه نمودن فرآیندها، ساختار و روش های انجام کار با رویکردی جامع و یکپارچه و با هدف بهبود عملکرد سازمانی و افزایش کارایی و اثر بخشی(بهره وری) آغاز شد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم […]

طرح‎های توسعه‎ای ۲۸ مخزن، پاییز امسال تعیین تکلیف می‎شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره قراردادهای طرح های توسعه ای ۲۸ مخزن، گفت: پاییز امسال تکلیف تمام ۲۷ بسته تعیین خواهد شد. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  احمد محمدی با یادآوری اینکه امضای قرارداد طرح های توسعه ای ۲۸ مخزن در قالب ۲۷ قرارداد EPC و EPD […]