عضو هیات مدیره سنگ آهن گهرزمین سخنران اصلی کنفرانس تخصصی اکتشاف استیل پرایس

به گزارش “نوای صنعت“، دکتر احد علیخانی عضو هیات مدیره شرکت ملی مس ایران و شرکت سنگ آهن گهرزمین سخنران اصلی

بیشتر بخوانید