درگفتگوی ویژه شبکه خبر رسانه ملی تاکید شد
بهمن محمدیاری: دولت، قیمت مرغ را متناسب با قیمت نهاده ها تنظیم کند

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، در گفتگوی ویژه ی شبکه خبر در رسانه ملی با موضوع جزئیات خرید مرغ مازاد

بیشتر بخوانید