رئیس اتحادیه فولاد:
نگران افزایش قیمت آهن و فولاد نباشید

رئیس اتحادیه فولاد درباره افزایش قیمت فولاد در آینده اینطور توضیح داد: با توجه به شرایط و میزان تولیدی که

بیشتر بخوانید