عضو هیئت مدیره فروشندگان آهن و فولاد تاکید کرد؛
تسهیل صادرات؛ مهم ترین پیش شرط رشد تولید صنعت فولاد

محمدصادق چیت ساز گفت: محدودیت ها و مداخله ها در امر تولید، موجب کاهش جذابیت صادرات می شود. اولین لازمه

بیشتر بخوانید