دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رئیس اتاق معادن جمهوری مالی

رئیس اتاق معادن جمهوری مالی به اتفاق هیات همراه و همچنین دکتر تالشی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری مالی

بیشتر بخوانید