شستا و صدر تامین با رویکرد هم افزایی از توسعه ذوب آهن حمایت می کنند

دکتر ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا» ،دکتر امیر حسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و هیات

بیشتر بخوانید