اطلاعیه ؛«قابل توجه شرکت کنندگان آزمون استخدام پیمانی بانک ملی ایران »

با عنایت به اعلام نتایج ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه­های اجرائی کشور از سوی سازمان جهاد دانشگاهی، نتایج آزمون متعاقباً درخصوص دعوت

بیشتر بخوانید