همکاری شرکت فولاد خوزستان در جمع آوری آب های سطحی مناطق مختلف شهرستان اهواز

شرکت فولاد خوزستان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و همزمان با بارش باران های اخیر جهت رفاه حال همشهریان

بیشتر بخوانید