کاهش سفره‌های زيرزمينی عامل نشست زمين در کاشمر

مدير امور آب و فاضلاب کاشمر بيشترين نشست زمين ناشي از افت سفره‌های زيرزمينی را مربوط به کاشمر دانست و

بیشتر بخوانید