سرانه مصرف آب در بهارستان تهران ۳ برابر الگوی استاندارد است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران گفت: سرانه مصرف آب شرب در بهارستان به‌ازای هر نفر ۳۲۰

بیشتر بخوانید