درخواست تمدید پروانه معادن تا پایان سال 99

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، گفت: بر مبنای ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون

بیشتر بخوانید