22:14

1402/12/07

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

آرشیو
اخبار دسته بندی: نظام وظیفه
مدال آوران المپیکی کشورمان از انجام خدمت مقدس سربازی معاف شدند.