20:48

1402/12/07

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

آرشیو
اخبار دسته بندی: میراث و گردشگری
“نوای صنعت“، گزارش تصویری از سنگ‌نگاره‌های برم دلک شیراز/ عکاس محمد مهدی اسدزاده
“نوای صنعت“، در فراز و فرودهایی که می‌رفتیم، به این اندیشیدیم که این راه به کجا پایان می‌یابد؟ چراکه شیراز امروز، چهار دروازه بی در و پیکر دارد؛ یکی در باختر پایینی که در پایانه بلوار امیرکبیر است و راه به دشت‌ارژن، کازرون، نورآباد ممسنی و بوشهر دارد؛ یکی
گزارش تصویری”نوای صنعت“، این نرگس‌زار وحشی همان مادر نرگس‌زارهای دیگری است که امروزه از جنوب تا شمال کشور ساخته شده‌اند؛ مادری که شیره جانش، امروز در جای‌جای ایران زمستان را با بوی خوش خویش عطرآگین می‌کند و خود، فرسوده از شکنج روزگار، گستره‌اش از همیشه، کمتر است. عکاس: محمد