08:18

1403/04/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

پالايشگاه كرمانشاه در مسير توسعه و پیشرفت قرار دارد

مدیر روابط عمومي وامور بين الملل شركت پالايش نفت كرمانشاه گفت: پالايشگاه كرمانشاه در مسير توسعه و پیشرفت قرار دارد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، مدیر روابط عمومي وامور بين الملل شركت پالايش نفت كرمانشاه گفت: پالايشگاه كرمانشاه پس از خصوصي سازي و روي كار آمدن مديريت بخش خصوصي با خروج از لیست شرکتهای ماده 141 قانون تجارت (شرکتهای زیانده) در مسير توسعه و بالندگي قرار گرفته است.

محمدرضا امامي نيا اظهاركرد: زمانی قريب به سه سال از واگذاري شركت پالايش نفت كرمانشاه به بخش خصوصي مي گذرد و در اين مدت هرآنچه كه در اين مجموعه صنعتي رخ داده در مسير رشد و بالندگي بوده است.

وي با اشاره به تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل شركت، به عنوان اولين اقدام اثربخش خصوصي سازي در پالايشگاه كرمانشاه گفت: یکی از اقدامات قابل توجه و تحسین برانگیز شرکت پالایش نفت کرمانشاه پس از خصوصی سازی این بود که حدود 400 نفر از پرسنل این شرکت که هیچگونه قرارداد مستقیمی با پالایشگاه نداشته و در واقع نیروهای پیمانکاری قلمداد می شدند به صورت مستقیم با خود شرکت قرارداد بستند و در واقع از نیروی پیمانکاری به پرسنل قراردادی مستقیم تبدیل وضعیت شدند که این اقدام با اعطاء امتیاز بیمه تکمیلی مورد استقبال و رضایت کامل پرسنل قرار گرفت.

امامي نيا تاكيد كرد: همچنین با انجام این کار یکسری از مزایا و پاداش ها به پرسنل تعلق گرفت که  قبلا چنین مزایا و پاداش هایی را دریافت نمی کردند. یکی دیگر از شرایط مطلوب ایجاد شده در زمان مدیریت بخش خصوصی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بدون یک روز تاخیر و حتی زودتر از موعد مقرر می باشد.

اين مقام مسئول در شركت پالايش نفت كرمانشاه گفت: به عنوان مثال صدور همسر كارت و شارژ ماهيانه سه ميليون ريال اين كارت بانكي كه به نام همسران پرسنل شاغل در اين شركت است، از ديگر اقدامات قابل توجه مديريت بخش خصوصي بوده و هست.

وي خاطرنشان كرد: با روی کارآمدن مدیریت بخش خصوصی در مدت سه سال اخير نه تنها هيچگونه تعديل نيرويي در شرکت صورت نگرفت بلكه حدود 70 نفر نیروی جوان و جویای کار نیز به این شرکت افزوده شد و این درحالی بودکه برخی منتقدین تصور می کردند که با روی کارآمدن بخش خصوصی در این شرکت ،تعدیل نیرو به شکلی گسترده صورت می گیرد.

امامي نيا با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمی و کیفی در اين شركت گفت: از آنجایی که مدیریت بخش خصوصی شرکت پالایش نفت کرمانشاه اصلی ترین هدف خود را بر مبنای توسعه این شرکت قرار داده لذا برنامه های بسیار مدونی در همین راستا دارد كه از جمله آنها مي توان به افزایش ظرفیت تولید ، راه اندازي برج وكيوم، اجراي طرح بنزن زدايي از هگزان،بازيافت لجن هاي نفتي و تولید انواع فرآورده های نفتی ویژه … اشاره كرد.

مدیر روابط عمومي و امور بين الملل شركت پالايش نفت كرمانشاه گفت: حفاظت از محيط زيست و صنعت سيز بودن يكي از تاكيدات و اولويت هاي اصلي مديريت بخش خصوصي شركت پالايش نفت كرمانشاه بوده و هست.

وي در پايان خاطرنشان كرد: در مجموع شرکت پالایش نفت کرمانشاه در مدت سه سال اخیر که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده با سرعت چشمگیری مسیر پیشرفت و توسعه همه جانبه را در پیش گرفته و تمام اقدامات انجام شده در این شرکت نوید آن را می دهد که پالایشگاه کرمانشاه روز به روز موفق تر و در عرصه صنعت ملی نفت ایران درخشان تر خواهد درخشید.

منبع:سازمان خصوصی سازی